27 mei, 2024

Training

Ieder aspirant-lid is verplicht een training te volgen. Het met goed gevolg doorlopen van de training is van groot belang voor het verkrijgen van het lidmaatschapsbewijs.
Het niet volgen of niet voldoen aan de eisen, die tijdens de training uniform gesteld worden, leidt altijd tot afwijzing als lid. Hierbij wordt met name in wapenveiligheid en– omgang getraind.

Als er voldoende belangstelling is kan het bestuur besluiten een (gevorderden) training in te stellen. Als leden niet voldoen aan optimale eisen van veiligheid kan het bestuur leden verplichten om nogmaals een basis veiligheidsopleiding te volgen. Het niet slagen kan consequenties hebben voor het lidmaatschap.

Voor verlofhouders geldt: verplicht vijf wedstrijden per jaar schieten. De vereniging organiseert hiervoor een interne competitie voor diverse disciplines