Bestuur

Het door de A.L.V. gekozen bestuur bestaat uit 7 bestuursleden:

Voorzitter L.C. Kok

Secretaris G. Bosman

Penningmeester C.J. Gerkens

Lid M.E. Kroes

Lid A.M. Hendrikse

Lid J. Zillig

Lid R. Stalp